Hvad er type 2 diabetes


Diabetes hedder oprindeligt Diabetes mellitus .
Diabetes er græsk og står for en overdreven tørst og mellitus står for honning, da urinen ofte smager sødt hos folk med diabetes.

( I gamle dage hvor man ikke kunne tage blodprøver, testede man sødheden i kroppen ved at smage på urinen. )


Type 2 er der mest udbredte type
80 % af diabetikere i danmark har diabetes type 2.
( de sidste 20 % repræsenterer type 1 og de 30 andre varianter af diagnosen )

Man er i ekstra risiko for at få type 2 hvis man....

Har diabetes i familien -  arvelige gener
Hvis én af dine forældre har type 2 diabetes, har du selv 40 % chance for at få diagnosen.
Hvis begge dine forældre har diagnosen har du 80 % chance.
Man kan godt undgå diagnosen, selvom ens forældre har dianosen, men hvis man lever et liv med for mange kulhydrater og kalorier og ikke bevæger sig nok, er man i forhøjet risiko.

Har overvægt
Det er sjældent at dette alene kan udløse en diagnose, men hvis man har arveligt belæg
( eller evt PCOS), er der stor chance for, at man med tiden vil udvikle type 2 diabetes.
Modsat kan et vægttab på ca 10% gøre meget for, at man forbedrer sin insulinfølsomhed, så man kan reversere sin diagnose.

Er over 45 år
Alder øger risikoen, men derfor er det ikke unormalt at man kan få type 2 diabetes i en ung alder, selvom man har levet som andre ( i så fald skyldes det en af de andre udlæsende faktorer )

Har asiatisk eller afrokansk etnicitet
( Forklaringen på dette skal findes i den måde kroppen er skabt til at leve i varmere lande, kontra den mængde præfabrikeret mad der er indført i kosten.
Derfor er adopterede, flygninge og andre danskere fra asien, afrika mm i forhøjet risiko.

Det er en misforståelse hvis man tror, at man lever sundere i asien, da kosten i de lande også gør, at de har en stor mængde diabetikere. ( og måske flere der ikke har fået diagnosen endnu )

Har anden kronisk diagnose ( eks PCOS)
   (Dette har vi skrevet en seperat side om )


Tager medicin der hæver blodsukkeret ( evt. prednisolon eller statiner)Hvad sker der i kroppen ?

Når man har type 2 diabetes, er man insulinresistent, hvilket betyder, at cellerne har svært ved at tage imod glukosen. Derfor forhøjes blodsukkeret til over det normale. Man får normalt diagnosen, hvis langtidsblodsukkeret er 48 eller højere


HbA1c = langtidsblodsukkeret
Dette er en prøve hvor der måles, hvor meget sukker, der har sat sig på de røde blodceller, og er ikke en måling af sukker i blodet. De røde blodlegemer lever i ca 120 dage, men de udskiftes løbende, og derfor er hba1c et gennemsnit af blodsukkeret i de sidste ca 4 måneder Langtidprøven vil derfor ikke vise samme tal, som det aktuelle blodsukker, som man selv måler, da blodprøven viser gennemsnittet af blodsukkeret gennem hele perioden på 120 dage bagud i tidNedsat insulinfølsonhed
Grunden til at blodsukkeret er steget er, at de celler der skal lukke insulin og glukose ind, ikke virker så effektivt som de skal, og man har derfor nedsat insulinfølsomhed.
Ved raske personer, vil mængden af glukose man tilføjer kroppen, og den insulin der frigives altid passe, og med alm følsomme celler, vil glukosen blive ledt videre ind i kroppen på kort tid.

Nedsat insulinfølsomhed kommer over tid.
Ofte er det fordi, at man har lukket mere glukose ( sukker og kulhydrater ) ind i kroppen, end hvad den kunne nå at nedbryde til energi.
Det har gjort cellerne trætte og har nedsat deres fuktion.

Der ER en vej ud af dette for mange.
Vi ved at en kost der indeholder mindre sukker og kulhydrater hjælper cellerne igang igen, og at motion ligeledes er godt for at cellerne kan få en følsomhed tilbage, så man kan komme ned på normale niveauer.


Kan man blive rask ?

Det er en retorisk diskusion om hvorvidt man kan er rask når man er medicinfri og har et HbA1c under 42.
Rigtigt mange kan komme ned på et normalt blodsukkerniveau samt blive fri af medicin.
Dette sker dog ved at man holder en bestemt koststil der indeholder mindre glukose til kroppen, og evt også har tilføjet motion i dagligdagen.

Man kan derfor godt sige, at man har en krop som én uden diabetes, men man har måske ikke en koststil/levestil der er lige så fri.

Type 2 diabetes er, når cellerne der skal optage insulin, ikke virker optimalt, så det sukker (glukose) der skal ind til celler og muskler, ikke kommer ind, hvor det kan bruges som energi, men istedet fortsætter i blodbanen og forårsager højt blodsukker.

Forhøjet blodsukker giver ofte træthed og når glukosen bliver i blodet, udskiller kroppen det via urin der giver hyppig vandladning.
( nogle opdager deres diagnose ved at de skal på toilettet oftere og er meget tørstige )